informacje o dotacji

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Stworzenie nowoczesnego, rodzinnego domu seniora “Cichy Dom”  mająca na celu Samozatrudnienie i stworzenie miejsc pracy oraz zrealizowanie inwestycji jaką jest wybudowanie kotłowni wraz z instalacją solarną oraz zakup wyposażenia niezbędnego do podjęcia działalności współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja wybrana do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie.

Ze wszystkich uczuć najgorsza jest samotność. I to właśnie samotności chcemy się przeciwstawić. W naszym domu jest duży salon z wygodnym kanapami i fotelami oraz jeden wspólny telewizor… żeby było z kim posprzeczać się o pilota…

 

Formularz kontaktowy