Jak zamieszkać

„Cichy Dom” funkcjonuje na podstawie umowy z gminą Iłowa. Aby zamieszkać w naszym domu opieki, należy zgłosić się bezpośrednio do nas,a następnie do najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kolejny krok to wypełnienie i złożenie następujących dokumentów (dokumenty są dostępne w każdym Ośrodku Pomocy Społecznej):

– wniosek o przyjęcie do domu pomocy społecznej

–  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej,

– dowód osobisty lub inny dokument opatrzony zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy) stwierdzający tożsamość oraz wiek wnioskodawcy

Zainteresowanym osobom druki dokumentów wysyłamy mailem.

W razie pytań, prosimy o kontakt: tel. 784-009-537 


Aby zostać mieszkańcem „Cichego Domu” należy spełnić następujące warunki:

– dobrowolność – każdy potencjalny mieszkaniec musi sam chcieć zamieszkać z nami, musi być pewny i świadomy swojej decyzji

– otwartość na drugiego człowieka

– gotowość do przyjmowania pomocy

Ze wszystkich uczuć najgorsza jest samotność. I to właśnie samotności chcemy się przeciwstawić. W naszym domu jest duży salon z wygodnym kanapami i fotelami oraz jeden wspólny telewizor… żeby było z kim posprzeczać się o pilota…

 

Formularz kontaktowy