Jak zamieszkać

„Cichy Dom” funkcjonuje na podstawie zezwolenia wojewody lubuskiego jako całodobowa placówka zapewniająca opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi i osobami starszymi. Link poniżej:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry

Jesteśmy placówką prywatną świadczącą usługi pobytowe głównie dla osób starszych.

Aby zamieszkać w naszym domu opieki, należy zgłosić się bezpośrednio do nas telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy w zakładce: Kontakt (u góry strony).

Wymagane dokumenty:

– dowód osobisty lub inny dokument opatrzony zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy) stwierdzający tożsamość

–  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

Zainteresowanym osobom druki dokumentów wysyłamy mailem.

W razie pytań, prosimy o kontakt: tel. 784-009-537 


Aby zostać mieszkańcem „Cichego Domu” należy spełnić następujące warunki:

– dobrowolność – każdy potencjalny mieszkaniec musi sam chcieć zamieszkać z nami, musi być pewny i świadomy swojej decyzji

– otwartość na drugiego człowieka

– gotowość do przyjmowania pomocy

Ze wszystkich uczuć najgorsza jest samotność. I to właśnie samotności chcemy się przeciwstawić. W naszym domu jest duży salon z wygodnym kanapami i fotelami oraz jeden wspólny telewizor… żeby było z kim posprzeczać się o pilota…

 

Formularz kontaktowy